Selasa, 17 September 2013

Mengemaskini Fail dan Blog Kelab

Tarikh : 17.09.2013
Masa : 8.25 a.m - 9.25 a.m
Lokasi : Perpustakaan SMK Iskandar Shah
Kehadiran : 43/43


Guru Penasihat :

  1. Puan Roziaili bt Ismail
  2. Puan Noradhilla bt Arif

Aktiviti :

  • Setiausaha kelab dikehendaki mengemaskini blog Kelab Nilam dan buku laporan kelab.
  • Ahli-ahli kelab membaca buku-buku dan bahan bacaan di perpustakaan.
  • Ahli-ahli kelab mengisi dan mengemaskini buku nilam masing-masing.

Hasil Aktiviti :

  • Blog dan buku Kelab Nilam telah dikemaskini.
  • Ahli-ahli kelab telah dapat mengisi buku nilam masing-masing dengan bahan bacaan yang telah dibaca.

Shoutbox